กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครหนานหนิง เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครหนานหนิง เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 270 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 มกราคม 2567 นาย Kyaw Soe Thein กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครหนานหนิง ได้เข้าพบนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่ และจะเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้แสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่สนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครหนานหนิงตลอดมา รวมถึงการมีบทบาทนำในการส่งเสริม visibility ของกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน (กว่างซี) โดยเฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้าและเกิดผลสำเร็จ ด้านกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตลอดช่วงการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นที่ประทับใจของทั้งฝ่ายจีนและคณะกงสุลอาเซียน พร้อมอวยพรให้กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ