กงสุลใหญ่ฯ นำคณะศึกษาดูงานที่ด่านทางบกตงซิง และเยี่ยมชมธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร

กงสุลใหญ่ฯ นำคณะศึกษาดูงานที่ด่านทางบกตงซิง และเยี่ยมชมธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร

11 ต.ค. 2564

37 view

            เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และกงสุลฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เดินทางไปศึกษาดูงานที่ด่านทางบกตงซิง เพื่อติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการนำเข้าผลไม้ไทย พร้อมเยี่ยมชมธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง (Nuts) และสัตว์น้ำทะเลในอำเภอระดับเมืองตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

            “ด่านตงซิง” (Dongxing Border Gate) ที่สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเป่ยหลุน แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในอำเภอระดับเมืองตงซิงของเมืองฝางเฉิงก่าง ตรงข้ามกับด่านม๊องก๋าย จังหวัดกว่างนิงห์ (Quang Ninh) ของเวียดนาม ห่างจากรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 300 กิโลเมตร (ไกลกว่าด่านโหย่วอี้กวานประมาณ 100 กิโลเมตร) เป็นด่านทางบกแห่งที่ 3 ของกว่างซีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทย ต่อจากด่านโหย่วอี้กวานและด่านรถไฟผิงเสียง

            เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับผลไม้ไทยล็อตแรกผ่าน “ด่านตงซิง” จนถึงปัจจุบัน ด่านแห่งนี้มีปริมาณนำเข้าผลไม้ไทยมากกว่า 1,000 TEUs คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของผลไม้ที่นำเข้าผ่านทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่า “ด่านตงซิง” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแห่งใหม่ที่ผู้ส่งออกไทยสามารถใช้เพื่อการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนได้อย่างคล่องตัว โดยใช้เวลาในการขนส่งออกจากไทยไปเข้าที่ด่านตงซิงได้ใน 2 วันเท่านั้น และเป็นช่องทางใหม่ที่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการกระจุกตัวของรถบรรทุกบริเวณนอกด่านโหย่วอี้กวานในช่วงฤดูผลไม้

            ภายหลังจากการศึกษาดูงานที่ด่านทางบกตงซิงแล้ว กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะไปเยี่ยมชมธุรกิจแปรรูปผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง (Nuts) และสัตว์น้ำทะเลในอำเภอระดับเมืองตงซิง ทำให้ได้ทราบว่า วิสาหกิจเหล่านี้มีความสนใจและต้องการใช้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตรและผลไม้ที่มีคุณภาพจากประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้แปรรูปผลไม้ไทยอบแห้ง (Dehydrate) และสัตว์น้ำ (ปลากระโทงดาบ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ