กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษา สมัยที่ 13 ครั้งที่ 1 และการประชุมสภาผู้แทนประชาชน สมัยที่ 14 ครั้งที่ 1

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษา สมัยที่ 13 ครั้งที่ 1 และการประชุมสภาผู้แทนประชาชน สมัยที่ 14 ครั้งที่ 1

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 77 view

                   เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับคณะกงสุลอาเซียนประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมที่สำคัญของเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้แก่การประชุมสภาที่ปรึกษา สมัยที่ 13 ครั้งที่ 1 และการประชุมสภาผู้แทนประชาชน สมัยที่ 14 ครั้งที่ 1 ตามลำดับ ในการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ นายซุน ต้าเหวย ประธานสภาที่ปรึกษาทาง การเมืองเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญประจำสภาที่ปรึกษาการเมืองกว่างซี ในปี 2565  และแนวทางในการปฏิบัติภารกิจในปี 2566 และในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนฯ นายหลาน เทียนลี่ ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลกว่างซี ต่อสภาฯ ประะกอบด้วยผลงานในปี 2565 และเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ