กงสุลใหญ่ฯ เยือนเมืองยวี่หลิน เพื่อเข้าร่วมงาน SME Expo และ Traditional Chinese Medicine Expo

กงสุลใหญ่ฯ เยือนเมืองยวี่หลิน เพื่อเข้าร่วมงาน SME Expo และ Traditional Chinese Medicine Expo

22 พ.ย. 2564

65 view

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SME Expo (Yulin·China) ครั้งที่ 14 และงาน China (Yulin) Traditional Chinese Medicine Expo ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ เมืองยวี่หลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตามคำเชิญของรัฐบาลเมืองยวี่หลิน

          งาน SME Expo (Yulin·China) มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการค้าสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเมืองยวี่หลิน ในส่วนของงาน China (Yulin) Traditional Chinese Medicine Expo จัดขึ้นโดยสมาคมสมุนไพรจีนแห่งประเทศจีน และหอการค้านำเข้าส่งออกยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมการค้าสมุนไพรและเครื่องเทศจีน ทั้งนี้   นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองยวี่หลิน ได้มีคำกล่าววิดีทัศน์มาร่วมในช่วงพิธีเปิดฯ ด้วย รวมทั้ง นางมยุรี รุ่งเรืองไพฑูรย์ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมกว่างซีแห่งประเทศไทย ได้มีคำกล่าววิดีทัศน์แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดงานฯ อย่างต่อเนื่องด้วย ภายหลังจากพิธีเปิดฯ กงสุลใหญ่ฯ  พร้อมคณะผู้บริหารเมืองยวี่หลิน และกงสุลใหญ่ สปป. ลาว ประจำนครหนานหนิง ได้ร่วมเดินชมบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สมุนไพรและเครื่องเทศจีนที่จัดแสดงภายในงานด้วย

          นอกจากนี้ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน (On-Site Visits) โดยได้เยี่ยมชมบริษัท Guangxi Yuchai Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน และมีการส่งออกไปยังประเทศไทยด้วย รวมถึงการดูงานฟาร์มสาธิตการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาชนบทและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเมืองยวี่หลิน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ