กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับกรมนิเวศและสิ่งแวดล้อมกว่างซี

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับกรมนิเวศและสิ่งแวดล้อมกว่างซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

| 50 view

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Together Planting Low Carbon Forests, Together for a Shared Future 2022” จัดขึ้นโดยกรมนิเวศและสิ่งแวดล้อมกว่างซี ณ Wuxiangling Forest Park เขตอู่เซี่ยง นครหนานหนิง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองตามนโยบายการส่งเสริมให้นครหนานหนิงเป็น Green and Low-Carbon City และสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภาคส่วน

          ผู้แทนระดับสูงของฝ่ายจีนและอาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ นายเฉิน เสวหมิง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง เขตฯ กว่างซีจ้วง นายเฉิน เลี่ยง อธิบดีกรมนิเวศและสิ่งแวดล้อมกว่างซี นายจาง เจิ้นยวี่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการภูเขาชิงซิ่ว กงสุลใหญ่และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง ตัวแทนเยาวชน และสื่อมวลชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ