กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนครหนานหนิง

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 56 view

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับคณะกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง และสื่อมวลชนท้องถิ่นในกว่างซี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง (2022 City Insight Tours for Foreign Diplomats    in Nanning) ซึ่งจัดโดยสำนักงานต่างประเทศ นครหนานหนิง โดยมีนายหวัง ฉุน รองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิง เป็นผู้นำคณะ กิจกรรมครั้งนี้ คณะกงสุลอาเซียนได้ศึกษาดูงานพื้นที่ที่สะท้อนความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และการยกระดับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของนครหนานหนิง อาทิ ท่ารถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง (Nanning International Railway Port) ศูนย์บริการธุรกิจครบวงจรภายในเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) Bank of China (Hong Kong) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Harbor)   และศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลแพทย์แผนจ้วงนานาชาติกว่างซี

          ในช่วงการศึกษาดูงาน กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นโดยกล่าวชื่นชมความสำเร็จของ การพัฒนาที่รวดเร็วของนครหนานหนิง โดยเฉพาะด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคมนาคมขนส่งและการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ