กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรม “ซานเยว่ซาน” ปีใหม่ของชาวจ้วง

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรม “ซานเยว่ซาน” ปีใหม่ของชาวจ้วง

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2566

| 135 view

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Diplomats’ Tour in Nanning 2023 "Lunar March 3rd" Cultural Activity หรือ ซานเย่วซาน กิจกรรมทางวัฒนธรรมสำหรับเทศกาลปีใหม่ของชาวจ้วง ซึ่งเป็นชนชาติกลุ่มใหญ่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศ นครหนานหนิง

ในช่วงเช้า กงสุลใหญ่ฯ และนางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ ดร. บำรุง พาทยกุล ที่ปรึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน China-ASEAN (Nanning) Intangible Cultural Heritage Week ณ ลานกิจกรรมของสวนสาธารณะหมิงเกอหู นครหนานหนิง และได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษาไทย และเยี่ยมชมบูธวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยการแสดงดนตรีไทย การสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ และการวาดร่มกระดาษจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้เดินทางมาเข้าร่วมงานนี้ จำนวน 23 คน ที่นครหนานหนิง ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566 ภายใต้การประสานงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ในช่วงบ่าย กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพื้นเมืองเพื่อฉลองเทศกาลซานเย่วซานของชาวจ้วงที่ศูนย์กิจกรรมชาวเมืองเขตอู่หมิง และเยี่ยมชมถ้ำอีหลิ่งเหยียน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์นครหนานหนิง โดยได้กล่าวถึงความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมระหว่างเขตฯ กว่างซีจ้วงกับประเทศไทย และชื่นชมการจัดงาน China-ASEAN (Nanning) Intangible Cultural Heritage Week และกิจกรรม "Lunar March 3rd" Cultural Activity ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การกระชับความสัมพันธ์ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ