กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมงานฟอรัมวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 17

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมงานฟอรัมวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 17

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

| 46 view

          เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 นางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานฟอรัมวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 17 (The 17th China-ASEAN Cultural Forum) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนและรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ณ โรงแรม Furama Hotel เมืองเป๋ยไห่ เขตฯ กว่างซีจ้วง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Animated Museum Cultural Relics and Cultural and Creative Industry Development” เน้นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานที่สำคัญในจีนและอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูง  ในช่วงพิธีเปิด ผู้แทนระดับสูงของฝ่ายจีนและอาเซียนได้ร่วมมีคำกล่าวแบบวีดิทัศน์ อาทิ นายหู เหอผิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน นายเฉิน เต๋อไห่ เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ