กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2023 China-ASEAN Roundtable Conference on Sustainable Development Cooperation

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2023 China-ASEAN Roundtable Conference on Sustainable Development Cooperation

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 111 view

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2023 China-ASEAN Roundtable Conference on Sustainable Development Cooperation ภายใต้หัวข้อ “Building a knowledge network for win-win cooperation and jointly creating a new era of sustainable development” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการวิจัยของจีนกับอาเซียน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีเปิด และ Roundtable Discussions

การประชุม 2023 China-ASEAN Roundtable Conference on Sustainable Development Cooperation จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรก โดยเกิดจากความร่วมมือของศูนย์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Center for International Knowledge on Development – CIKD) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการตัดสินใจทางนโยบาย เขตฯ กว่างซีจ้วง และมีสมาพันธ์ Guangxi New Think Tank Alliance รับมอบหมายเป็นหน่วยงานผู้จัดการประชุม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ