กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ 15

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ 15

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มิ.ย. 2565

| 83 view

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ 15 โดยมีอาจารย์ผู้ร่วมจัดงานจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการศึกษาในกว่างซี และผู้แทนภาคเอกชนไทยเข้าร่วม โดยที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์+ออฟไลน์ และพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน

          การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนเป็นกิจกรรมประจำปีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีจัดขึ้นมาแล้ว 14 ครั้งต่อเนื่องกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในกว่างซีได้แสดงออกถึงความรู้และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกว่างซี รวมทั้งพัฒนาทักษะของเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและจีนในอนาคต

          อนึ่ง การแข่งขันฯ ในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรักษ์โลก : ร่วมสร้างโลกสีเขียวไปด้วยกัน” โดยยังคงได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาในกว่างซีที่เปิดสอนภาษาไทยเช่นเคย ล่าสุดมีสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ กลุ่มระดับวิชาเอก 28 คน และกลุ่มระดับวิชาเลือก 19 ทีม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ