กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกงสุลใหญ่อาเซียน

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกงสุลใหญ่อาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 112 view

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ในฐานะหัวหน้าคณะกงสุลอาเซียน ณ นครหนานหนิง ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่ ของสถานกงสุลใหญ่อาเซียนเพื่อการทำงานที่ดีร่วมกันในเขตฯ กว่างซีจ้วง และเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับกงสุลใหญ่กัมพูชาและกงสุลใหญ่มาเลเซีย ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่นครหนานหนิง โดยมีกงสุลใหญ่และคู่สมรส รักษาการกงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ครบทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย  เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ในโอกาสนี้ คณะกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิงได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับเขตฯ กว่างซีจ้วง อาทิ การเดินทางเยือนประเทศอาเซียนของผู้บริหารระดับสูงของเขตฯ กว่างซีจ้วง การเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของเขตฯ กว่างซีจ้วง เช่น งานมหกรรมการแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ของประเทศอาเซียนที่ส่งออกมาเข้าจีนที่เขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นต้น โดยเห็นพ้องกันที่จะเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นทีมอาเซียนในกว่างซี เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายเขตฯ กว่างซีจ้วง และเพื่ออาเซียนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ