กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นำทีมประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจด่านทางบกโหย่วอี้กวาน และด่านรถไฟผิงเสียง

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นำทีมประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจด่านทางบกโหย่วอี้กวาน และด่านรถไฟผิงเสียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 415 view

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย ประกอบด้วย กงสุลฝ่ายพาณิชย์ ณ นครหนานหนิง กงสุลฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และกงสุลฝ่ายศุลกากร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของด่านทางบกโหย่วอี้กวาน และด่านรถไฟผิงเสียง ที่ อ. ระดับเมืองผิงเสียง เมืองฉงจั่ว เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผลไม้มายังประเทศจีน (ผ่านกว่างซี) ในช่วงฤดูผลไม้ที่กำลังจะมาถึงนี้

ในช่วงการลงพื้นที่ กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ยังได้พบหารือกับนายเจี่ย ย่าวเฟิง นายกเทศมนตรี อ. ระดับเมืองผิงเสียง และรับฟังการบรรยายจากผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด่าน อาทิ ศุลกากรโหย่วอี้กวาน ศุลกากรผิงเสียง กรมพาณิชย์ผิงเสียงและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์ที่ด่าน มาตรการการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยหลังการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าที่ด่าน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ