กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทยในกว่างซี

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทยในกว่างซี

6 ก.ย. 2564

112 view

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทยให้กับศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมชุมชนไทย เพื่อเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในกว่างซี เช่น กิจกรรมปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์) กิจกรรมลอยกระทง และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในกว่างซี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย ตลอดจนความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ในหมู่ชุมชนอาจารย์ นักศึกษาจีน และผู้ที่สนใจในมหาวิทยาลัยฯ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาไทยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนอาจารย์และนักศึกษาจีน

          ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยครูกว่างซีได้มีการจัดกิจกรรมที่ให้อาจารย์และนักศึกษาไทยได้เข้าร่วมและเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาไทยไปเรียนมากที่สุดในกว่างซีอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ