กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สนับสนุนร้านอาหารไทยในนครหนานหนิง

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สนับสนุนร้านอาหารไทยในนครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2567

| 199 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 มกราคม 2567 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดร้านไทยสวัสดี สาขาถนนตงเก่อลู่ เขตชิงซิ่ว ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับนายอนันต์-นางจวงจันทร์ จิตติวัฒนพงศ์ เจ้าของร้านอาหารไทยสวัสดี และได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูวิเทศอัศวานุรักษ์ ประธานสงฆ์ วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในเขตฯ กว่างซีจ้วง

อนึ่ง ร้านอาหารไทยสวัสดี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2562 เป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงในนครหนานหนิง เนื่องจากอาหารมีรสชาติที่มีความเป็นไทยแท้ มีพ่อครัวแม่ครัวเป็นคนไทย และยังเป็นที่นิยมของชุมชนลาวในนครหนานหนิงด้วย นอกจากนี้ เจ้าของร้านฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเครือข่ายชุมชนไทยในเขตฯ กว่างซีจ้วง รวมถึงยังช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ