กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมกิจกรรมคณะกงสุลอาเซียนศึกษาดูงานนครหนานหนิง

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมกิจกรรมคณะกงสุลอาเซียนศึกษาดูงานนครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 419 view

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับคณะกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง คณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในกว่างซี เข้าร่วมกิจกรรมคณะกงสุลอาเซียนศึกษาดูงานนครหนานหนิง (2023 City Insight Tours for Foreign Diplomats in Nanning) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการต่างประเทศ นครหนานหนิง โดยมีนางเผิงเจี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นครหนานหนิง เป็นผู้นำคณะ ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวนภาคเอกชนไทยในกว่างซี ได้แก่ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล และคาเฟ่อเมซอน เข้าร่วมสำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนของนครหนานหนิงในครั้งนี้ด้วย

คณะกงสุลอาเซียนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท Nanning Jianning Kangheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากการเผาขยะ (2) บริษัท MESDA Group บริษัทผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ และ (3) บริษัท Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co., Ltd. ผู้ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระหว่างการศึกษาดูงาน คณะกงสุลอาเซียนได้รับฟังการบรรยายจากผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิสำนักงานกลุ่มงานทาเลนท์ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครหนานหนิง และบริษัท Nanning Oracle Bay Co., Ltd. เกี่ยวกับสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างนครหนานหนิงกับต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและทาเลนท์ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมผลงานการพัฒนาของนครหนานหนิง และแสดงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ไทยในการเป็นสะพานเชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือกับนครหนานหนิงในทุกมิติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ