กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมงานกิจกรรมปีใหม่ 2024 กับกรมพาณิชย์กว่างซี และภาคเอกชนของกว่างซี

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมงานกิจกรรมปีใหม่ 2024 กับกรมพาณิชย์กว่างซี และภาคเอกชนของกว่างซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2567

| 212 view

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 มกราคม 2567 น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และนายนิติ ประทุมวงษ์ กงสุลฝ่ายพาณิชย์ ประจำนครหนานหนิง พร้อมด้วยคณะกงสุลอาเซียนประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ 2024 ซึ่งจัดโดยกรมพาณิชย์กว่างซี ที่ศูนย์ China-ASEAN Information Habor (CAIH) เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมพาณิชย์กว่างซี และภาคเอกชนของกว่างซี โดยในงานดังกล่าวได้มีผู้แทนระดับสูงของฝ่ายกว่างซีเข้าร่วม อาทิ นางซุย กั๋วหัว รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง นายหยาง ชุนถิง อธิบดีกรมพาณิชย์กว่างซี และนายหลู ตงเหลียง ผู้อำนวยการศูนย์ CAIH

กิจกรรมสำคัญของงานฯ ประกอบด้วย (1) การเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ CAIH (2) การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทบทวนความร่วมมือในปีที่ผ่านมาและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกว่างซีกับอาเซียน โดยมีนายเตียว เว่ยหง รองอธิบดีกรมพาณิชย์กว่างซี กล่าวรายงานพัฒนาการการค้าการลงทุนระหว่างกว่างซีกับอาเซียนในปี 2566 และแนวทางการขยายความร่วมมือในอนาคต (3) การรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการชงชาจีน และ (4) งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ

ในช่วงการประชุมฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้มีคำกล่าวแสดงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและความยินดีที่จะร่วมมือกับกว่างซีและเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียน และได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับอาเซียน 3 ประการ ได้แก่ (1) ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและมีคุณภาพสูง (2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค และใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีทุกฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FTA อาเซียน-จีน และ RCEP และ (3) ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว พลังงานสะอาด และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ