กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมงานเปิดร้านอาหารไทยพระลาน 9 สาขาเมืองหลิ่วโจว

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมงานเปิดร้านอาหารไทยพระลาน 9 สาขาเมืองหลิ่วโจว

14 ก.ย. 2564

19 view

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมด้วยนางสาววรรณลดา รัตนพานิช กงสุลฝ่ายพาณิชย์ประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมงานเปิดร้านอาหารไทยพระลาน 9 ณ ห้างสรรพสินค้า MixC สาขาเมืองหลิ่วโจว ซึ่งเป็นการเปิดสาขาใหม่แห่งที่ 5 ของร้าน กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวอวยพรให้ร้านพระลาน 9 สาขาเมืองหลิ่วโจวประสบความสำเร็จ กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และในโอกาสนี้ ได้ขอบคุณร้านพระลาน 9 ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และมีส่วนสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษากระแสนิยมไทยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ผู้ผลิตอาหารและวัตถุดิบ ตลอดจนผู้ส่งออกอาหารไทยมายังประเทศจีนอีกด้วย

     ร้านอาหารไทยพระลาน 9 จดทะเบียนเมื่อปี 2561 ปัจจุบัน เปิดแล้ว 5 สาขาในนครหนานหนิงและเมืองหลิ่วโจว เป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมและได้รับคัดเลือกให้ได้รับแบรนด์ Thai Select ของกระทรวงพาณิชย์ โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมในนครหนานหนิง และไปยังเมืองอื่นๆ ในเขตฯ กว่างซี อาทิ เมืองยวี่หลิน และเมืองอู๋โจว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ