กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 82 view

เมื่อช่วงค่่ำของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นำงสำวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่อาเซียน ประจำนครหนานหนิง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีการประกาศอิสรภำพของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรม Win-Win Hotel นครหนานหนิง จัดโดยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำนครหนานหนิง โดยในงานฯ H.E. U Kyaw Soe Thein กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำนครหนานหนิงได้มีคำกล่าวร่วมกับนายฉิน หรูไผ รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง หลังจากนั้น มีการแสดงทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา งานเลี้ยงรับรอง และการถ่ายรูปหมู่

ในโอกาสการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญ อาทิ สำนักงานกการต่างประเทศกว่างซี มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี CCPIT และสำนักงานวางแผน ก่อสร้าง และบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันในปี 2566 ด้วย อนึ่ง งานเลี้ยงรับรองมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานในกว่างซี ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา นักศึกษาเมียนมา ชุมชนเมียนมาในกว่างซี และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 120 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ