กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมือง ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 และการประชุมสภาผู้แทนประชาชน ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมือง ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 และการประชุมสภาผู้แทนประชาชน ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 317 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2567 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับคณะกงสุลอาเซียนประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมที่สำคัญของเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้แก่ การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมือง ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2567 และการประชุมสภาประชาชน ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2567 โดยในการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมือง นายซุน ต้าเหวย ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญประจำสภาที่ปรึกษาการเมืองกว่างซี ในปี 2566 และแนวทางในการปฏิบัติภารกิจในปี 2567 และในการประชุมสภาผู้แทนประชาชน นายหลาน เทียนลี่ ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้กล่าวรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลกว่างซีต่อสภาฯ ประกอบด้วยผลงานในปี 2566 และเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ