กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 134 view

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมด้วยคณะกงสุลอาเซียนประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติปี 2566 ของมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ณ วิทยาเขตเซียงซือหู นครหนานหนิง

ปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี จำนวน 127 คน โดยส่วนมากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมาศึกษาภาษาจีนที่คณะการศึกษาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มาศึกษาที่คณะการศึกษาระหว่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ คณะชนชาติศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ