กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมเปิดนิทรรศการภาพวาดเยาวชน จีน-อาเซียน

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมเปิดนิทรรศการภาพวาดเยาวชน จีน-อาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ส.ค. 2565

| 108 view

              เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดเยาวชนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd China-ASEAN Youth Painting Exhibition) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี นครหนานหนิง กิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชนของจีนกับอาเซียนผ่านการแสดงความสามารถทางศิลปะวาดภาพของเยาวชน พิธีเปิดฯ จัดในรูปแบบผสมผสานออนไลน์+ออฟไลน์ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานต่างประเทศกว่างซี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี และสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งมณฑลกุ้ยโจว ผู้แทนระดับสูงของกว่างซีและอาเซียนที่เข้าร่วม ได้แก่ นายสือ ตงหลง อธิบดีสำนักงานต่างประเทศกว่างซี นายหวง ซิงหัว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี และคณะกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง นอกจากนี้ยังมีผู้แทนเยาวชนจีนและอาเซียน ผู้แทนสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรม กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เป็นตัวแทนคณะกงสุลอาเซียนประจำนครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นของกว่างซี โดยได้กล่าวชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของรัฐบาลกว่างซีในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

              อนึ่ง นิทรรศการภาพวาดเยาวชนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2565 ในปีนี้ มีเยาวชนจีนและอาเซียนส่งภาพวาดเข้าร่วมร่วมประกวดกว่า 40,000 ชิ้น และได้รับการคัดเลือกให้นำมาจัดแสดงทั้งสิ้น 400 ชิ้น ในจำนวนนี้ 102 ชิ้นเป็นภาพวาดที่มาจากเยาวชนในอาเซียน โดยเฉพาะจากเมือง/จังหวัดที่มีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองต่าง ๆ ในกว่างซี ซึ่งรวมถึง จ. ขอนแก่น และ จ. ร้อยเอ็ดของประเทศไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ