กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหนานหนิงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหนานหนิงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2566

| 414 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นาย Vongpano SIPASEUTH กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำนครหนานหนิงคนใหม่ซึ่งเพิ่งมาเข้ารับหน้าที่ ได้เข้าพบหารือกับนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองในนครหนานหนิง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน(กว่างซี) โดยเฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้า รวมทั้งเพื่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาวด้วยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ