กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 96 view

              เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ให้สัมภาษณ์รายการพิเศษของสถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี ภายใต้หัวข้อ “ร่วมแบ่งปันโอกาสใหม่จาก RCEP ผลักดันการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ฉบับ 3.0” โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสของการยกระดับความร่วมมือจีน-อาเซียนภายหลังจากที่ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 และการจัดพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนแนวทางการขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนจีนและไทย

              อนึ่ง รายการพิเศษของสถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี จะออกอากาศทางช่องวิทยุอ่าวเป่ยปู้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี แอพลิเคชันของสถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี และ Official WeChat Account ของวิทยุอ่าวเป่ยปู้ ในช่วงก่อนและระหว่างการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ จีน-อาเซียน ให้แก่สาธารณชนในกว่างซีได้รับทราบในวงกว้าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ