การพบหารือกับนายกเทศมนตรีอำเภอระดับเมืองตงซิง

การพบหารือกับนายกเทศมนตรีอำเภอระดับเมืองตงซิง

11 ต.ค. 2564

37 view

            ช่วงเที่ยงของวันที่ 30 กันยายน 2564 นายหลี่ เจี้ยน (Li Jian) นายกเทศมนตรีอำเภอระดับเมืองตงซิง ให้การต้อนรับนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และกงสุลฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยผ่านด่านทางบกตงซิง โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและผลไม้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 รวมถึงหารือแนวทางการผลักดันประเด็นปัญหาอุปสรรคที่คั่งค้าง อาทิ การแก้ไขชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผลไม้ไทยให้สอดคล้องกัน และการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่บริเวณด่านศุลกากร

            ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ชี้แจงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการผลิตและการส่งออกผลไม้ไทยมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิตและส่งออก นอกจากนี้ หน่วยงานของไทยได้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากด่านทางบกตงซิงเพื่อการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างไทยแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ