การพบหารือกับผู้นำระดับสูงของเมืองชินโจว

การพบหารือกับผู้นำระดับสูงของเมืองชินโจว

11 ต.ค. 2564

47 view

            ช่วงค่ำของวันที่ 29 กันยายน 2564 นางจาง หงตาน (Zhang Hongdan/张红丹) รองนายกเทศมนตรีเมืองชินโจว และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของเมืองชินโจว ได้ต้อนรับนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และกงสุลฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่คณะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพื้นที่ท่าเรือชินโจว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างประเทศไทยกับเมืองชินโจวในมิติต่างๆ อาทิ

          ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยเห็นพ้องว่าจะสานต่อความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับมหาวิทยาลัยอ่าวเป่ยปู้ (北部湾大学) ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย และการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยแบบครบวงจร ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 และจะหาโอกาสปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม

          ด้านความเชื่อมโยงภาคประชาชนผ่านกลไกบ้านพี่เมืองน้อง โดยการขยายความร่วมมือในทุกมิติ ระหว่างเมืองชินโจวกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้วเมื่อ12 มีนาคม 2550

          ด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงทางท่าเรือ ระหว่างท่าเรือชินโจวกับท่าเรือแหลมฉบังซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์ท่าเรือพี่น้องระหว่าง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยอาจพิจารณาผลักดันการเพิ่มเส้นทางเดินเรือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองฝ่าย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ