การเสวนากับผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้(ไทย)ในเมืองตงซิง

การเสวนากับผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้(ไทย)ในเมืองตงซิง

11 ต.ค. 2564

22 view

       ช่วงบ่ายของวันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้หารือกับนายเหยา เจิ้น รองนายกเทศมนตรีอำเภอระดับเมืองตงซิง และพบปะกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของอำเภอระดับเมืองตงซิง อาทิ นายกสมาคมผลไม้อำเภอระดับเมืองตงซิง และเจ้าของบริษัทนำเข้าผลไม้ไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มพูนโอกาสในการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ไทย การให้สิทธิประโยชน์ในการแปรรูปสินค้า และการติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการค้าผลไม้ไทยผ่านด่านตงซิง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ