คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 561 view

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นางฉิน ซิ่งหง คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี พร้อมคณะ ได้เข้าพบนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือเตรียมการจัดการแข่งขันการใช้ทักษะภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนครั้งที่ 16 ที่นครหนานหนิง ในเดือนมิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทยในเขตฯ กว่างซีจ้วง ในช่วงการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงาน อาทิ รูปแบบ หัวข้อการประกวด และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ คณบดีฉินฯ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี อาทิ การจัดกิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรมไทย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยของไทย และการแปลวรรณกรรมไทยเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ