คณะผู้บริหารบริษัท China Nuclear Corporation Overseas Ltd. (CNOS) เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

คณะผู้บริหารบริษัท China Nuclear Corporation Overseas Ltd. (CNOS) เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 109 view

               เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายหวัง เส้าเหอ กรรมการ บริษัท China Nuclear Corporation Overseas Ltd. (CNOS) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม The 1st China-ASEAN Forum for Peaceful Use of Nuclear Technology และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานออนไลน์+ออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ที่นครหนานหนิง ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์ ความมั่นคงทางพลังงาน อุตสาหกรรมการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร โดยบริษัท CNOS ได้แสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพของไทย เช่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ