คำสั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คำสั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2566

| 44 view

2023-04-11_คำสั่ง_กสญ._เรื่อง_แต่งตั้ง_คกก.ประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร_และ_จนท.รปภ.