งาน 2022 China-ASEAN Expo Tourism Exhibition ที่เมืองกุ้ยหลิน

งาน 2022 China-ASEAN Expo Tourism Exhibition ที่เมืองกุ้ยหลิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2565

| 183 view

        นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2022 China-ASEAN Expo Tourism Exhibition และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 ณ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งร่วมจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และสำนักงานต่างประเทศ เมืองกุ้ยหลิน งานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงภาคประชาชนระหว่างจีนกับอาเซียน

        ในปีนี้ ประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์นโยบายการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบของไทย ภายใต้ธีม “Thailand Amazing New Chapters” โดยมีกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของไทย อาทิ การฉายวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และการสาธิตการประกอบอาหารไทย โดยตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการฯ บูธประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สะท้อนว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายแรกในใจที่คนจีนจะนึกถึงเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจีนคลี่คลาย

        ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดนิทรรศการของมณฑล/เขตปกครองตนเองต่าง ๆ ในจีนด้วย รวมถึงให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นของกว่างซีเกี่ยวกับความประทับใจและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงาน 2022 China-ASEAN Expo Tourism Exhibition ครั้งต่อไปในอนาคต

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ