สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดประชุมทีมประเทศไทย ณ นครหนานหนิง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดประชุมทีมประเทศไทย ณ นครหนานหนิง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 57 view

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานร่วมกันภายหลังจากที่รัฐบาลจีนมีนโยบายประกาศปลดล็อกมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา         

          ที่ประชุมฯ ได้รับทราบพัฒนาการสำคัญระหว่างไทยกับกว่างซีทั้งในด้านการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 สภาวะเศรษฐกิจ และสถานะงานด้านกงสุล และได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์การเปิดประเทศของรัฐบาลจีน และหารือแนวทางการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย อาทิ ความเป็นไปได้ในการเดินทางลงพื้นที่ดูงานด่านทางบกของกว่างซีเพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับฤดูกาลผลไม้ของไทยที่จะมาถึงและการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีน เป็นต้น

          อนึ่ง ทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุล (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง และยังมีภาคธุรกิจไทยที่ลงทุนในกว่างซีเข้าร่วมการประชุมด้วย ได้แก่ ผู้แทนบริษัท PTTOR China (Shanghai) Company Limited ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย และผู้แทนบริษัท กว่างซี หนานหนิง อีสต์เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป  

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ