สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดประชุมทีมประเทศไทย ณ นครหนานหนิง ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดประชุมทีมประเทศไทย ณ นครหนานหนิง ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 83 view

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ครั้งที่ 2/2565 ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมและโครงการของทีมประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมการการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า จีน-อาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565

          ในการประชุมครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้รายงานพัฒนาการสำคัญระหว่างไทยกับกว่างซี ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และด้านกงสุล และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกว่างซี อาทิ การจัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในที่ชุมชน ครั้งที่ 15 การจัดกิจกรรมชุมชนไทย แผนการมอบงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่สถาบันการศึกษาในกว่างซี และการจัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสการค้าการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 19 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ นครหนานหนิง อีกด้วย

          อนึ่ง ทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุล (ฝ่ายพาณิชย์)  ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง และยังมีภาคธุรกิจไทยที่ลงทุนในกว่างซีเข้าร่วมการประชุมด้วย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท PTTOR China (Shanghai) Company Limited กรรมการผู้จัดการบริษัท SCG International China (Guangzhou) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และผู้แทนบริษัท กว่างซี หนานหนิง อีสต์เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ