ตัวแทนสมาคมนักศึกษาไทยในจีน (ประจำกว่างซี) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ตัวแทนสมาคมนักศึกษาไทยในจีน (ประจำกว่างซี) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2566

| 136 view

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 28 เมษายน 2566 นายธนกฤต ส่งทานินทร์ นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ชนชาติโย่วเจียง เมืองไป่เซ่อ ในฐานะตัวแทนสมาคมศึกษาไทยในจีน (ประจำกว่างซี) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อแนะนำตัวและขอรับคำแนะนำการใช้ชีวิตในเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยมีนายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ และ น.ส. ชุติกาญจน์ ปะการะสังข์ กงสุล เข้าร่วมสนทนาด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่กลุ่มนักศึกษาไทยได้เดินทางกลับมาเรียนศึกษาที่เขตฯ กว่างซีจ้วงอีกครั้งภายหลังจากที่รัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศแล้ว และได้ให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในเขตฯ กว่างซีจ้วง ตลอดจนขอให้ช่วยกันดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาไทย/ชุมชนไทยด้วยกัน รวมทั้งได้เชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่มวีแชทชุมชนไทยในกว่างซี ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ อาทิ การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไทยในอนาคต และยังได้มอบชุดดูแลสุขภาพ (Health Kit) ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากอนามัย N95 ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง และสมุนไพรฟ้าทลายโจร แก่ตัวแทนนักศึกษาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักศึกษาไทยซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่เมืองไป่เซ่อด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ