นครหนานหนิง ยกเลิก ใช้ผลตรวจโควิด 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ ยกเว้น โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ต้องใช้ผลตรวจโควิด 72 ชั่วโมง เริ่ม 31 ต.ค. 2565

นครหนานหนิง ยกเลิก ใช้ผลตรวจโควิด 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ ยกเว้น โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ต้องใช้ผลตรวจโควิด 72 ชั่วโมง เริ่ม 31 ต.ค. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ย. 2565

| 110 view

2022-11-1_(1)