น้ำใจภาคธุรกิจไทยในกว่างซี กลุ่มบริษัทมิตรผลมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit และยารักษาโรค ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

น้ำใจภาคธุรกิจไทยในกว่างซี กลุ่มบริษัทมิตรผลมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit และยารักษาโรค ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 103 view

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 500 ชิ้น และยารักษาโรค จากนายสัญชัย สุรัชภิญโญกุล ผู้แทนกลุ่มบริษัทหนานหนิงอีสต์เอเชียชูการ์กรุ๊ป (EAS) เพื่อใช้ประโยชน์จัดสรรให้แก่ข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงชุมชนไทยในเขตฯ กว่างซีจ้วงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ฝากคำขอบคุณในมิตรไมตรีจิตรไปยังประธานกลุ่มบริษัทหนานหนิงอีสต์เอเชียชูการ์กรุ๊ป (EAS) และได้หารือผู้แทนบริษัทเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กลุ่ม EAS และชุมชนไทยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มชุมชนไทยแล้ว ยังจะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของชาวไทยในประเทศที่พำนักอยู่อีกด้วย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเสนอรูปแบบและช่วงเวลาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ