ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 6/2564 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 6/2564 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จำนวน 1 อัตรา

28 ก.ย. 2564

41 view

เอกสารประกอบ

RTCG-NNG_No.6-2564.pdf