ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนบริษัทที่ประกอบกิจการนำเที่ยวในเขตอาณาฯ เป็นผู้แทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา E-Visa ประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียวให้แก่บุคคลสัญชาติจีน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนบริษัทที่ประกอบกิจการนำเที่ยวในเขตอาณาฯ เป็นผู้แทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา E-Visa ประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียวให้แก่บุคคลสัญชาติจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2566

| 139 view

เอกสารประกอบ

2023-02-06_ประกาศ_การขึ้นทะเบียน_agent__(ภาษาไทย).pdf