ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างรายวันด้านงานกงสุล หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างรายวันด้านงานกงสุล หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2566

| 312 view

เอกสารประกอบ

2023-07-04_ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ_เรื่อง_การรับสมัครลูกจ้างรายวันด้านงานกงสุล.pdf