ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนครหนานหนิงและผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนครหนานหนิง

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนครหนานหนิงและผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2566

| 76 view

เอกสารประกอบ

ผลการสอบคัดเลือก_BIC_2024.pdf