ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ส.ค. 2565

| 21 view

เอกสารประกอบ

2022-08-31_ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง_พนักงานขับรถยนต์_THCN.pdf