ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะหยุดทำการ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเทศกาลปีใหม่

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะหยุดทำการ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเทศกาลปีใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ธ.ค. 2565

| 32 view

ประกาศ

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเทศกาลปีใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะปิดทำการในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 และจะกลับมาเปิดทำการปกติในวันที่ 3 มกราคม 2566 หากคนไทยมีกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ (๘๖) ๑๕๓-๐๗๘๑-๓๕๕๙

                                                                                                                สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

                                                                                                                        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565