ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) ประจำกว่างซี เข้าเยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) ประจำกว่างซี เข้าเยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 106 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางหยาง เยี่ยนเยี่ยน ประธาน CCPIT กว่างซี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนางสาววรรณลดา รัตนพานิช กงสุลฝ่ายพาณิชย์ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมการหารือด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการประชุม China - ASEAN Business and Investment Summit (CABIS) ครั้งที่ 20 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดปี 2566 รวมถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทน CCPIT ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทเชิงรุกของ CCPIT กว่างซี และแสดงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนภารกิจและร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับ CCPIT กว่างซี โดยเฉพาะการจัดงาน CABIS ครั้งที่ 20 เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับกว่างซีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ