ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) พื้นที่ย่อยท่าเรือชินโจว เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) พื้นที่ย่อยท่าเรือชินโจว เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 112 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายจวง เหยียน ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศคณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) พื้นที่ย่อยท่าเรือชินโจวพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยมีน.ส. วรรณลดา รัตนพานิช กงสุลฝ่ายพาณิชย์ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำข้อมูลการประชุม Innovation and Development Forum of the China-ASEAN Commodity Traders Exhibition ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา นครหนานหนิง กิจกรรมที่สำคัญของการประชุมฯ ได้แก่ พิธีเปิด การกล่าว Keynote Speeches การจัดบูธจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และการลงนามสัญญาซื้อ-ขายแบบทันที และแบบล่วงหน้า และขอเชิญกงสุลใหญ่ฯ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และกงสุลฝ่ายพาณิชย์ ได้กล่าวสนับสนุนการจัดการประชุมฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมโอกาสการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างผู้ประกอบการจีนและอาเซียนรวมถึงผู้ประกอบการไทย และยังจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการประชาสัมพันธ์ทางเลือกการขนส่งสินค้าโมเดลเรือ+รางผ่านทางท่าเรือชินโจว เขตฯ กว่างซีจ้วง ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ