ผู้บริหารบริษัท The Fourth Engineering Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้บริหารบริษัท The Fourth Engineering Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

23 พ.ย. 2564

22 view

                   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 นายล่าย ชิ่งจาว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำบริษัทและกรรมการผู้จัดการ The Fourth Engineering Co.,Ltd. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อแนะนำธุรกิจในเครือบริษัท The Fourth Engineering Co.,Ltd. และหารือแนวทางการลงทุนที่ประเทศไทย โดยบริษัทแสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ การสร้างทางด่วน ทางรถไฟ การพัฒนาท่าเรือ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจริยะ อาทิ การสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงในทุกมิติของไทย และย้ำความเชื่อมั่นว่า ไทยพร้อมเปิดรับนักลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนจีนในการร่วมลงทุนโครงการ Mega Projects อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต EEC การสร้างความเชื่อมโยงทางบกในระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ

                   บริษัท The Fourth Engineering Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นบริษัทลูกในเครือ China Communications Construction Company ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในจีนและประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative รวมถึงเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง การให้บริการ และการซ่อมบำรุง ปัจจุบัน ลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ กัมพูชา สปป. ลาว ฟิลิปปินส์ ยูกันดา เอธิโอเปีย และไนจีเรีย และเมื่อต้นปี 2564 ได้ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนที่ประเทศไทยเพื่อแสวงหาลู่ทางในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ