ผู้บริหารสำนักงานกิจการมหาสมุทร เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้บริหารสำนักงานกิจการมหาสมุทร เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2566

| 411 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายหนิง เซี่ยงจวิน รองอธิบดีสำนักงานกิจการมหาสมุทรเขตฯกว่างซีจ้วง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อแนะนำข้อมูลและเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมการประชุม The 1st China-ASEAN Countries Forum on Blue Economy (CAFBE) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “To Join Hands for Blue Economy Development and Co-forge a Path to Oceanward Prosperity” ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2566 ที่เมืองเป๋ยไห่ เขตฯ กว่างซีจ้วง

ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างจีนกับไทย ซึ่งครอบคลุมมิติด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคทะเล การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การพัฒนาพลังงานทางเลือก และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานกิจการมหาสมุทรเขตฯ กว่างซีจ้วงมีแผนจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2566 เพื่อเชิญผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสนับสนุนการจัดการประชุมฯ และจะพิจารณาการเข้าร่วมด้วยดีหากกำหนดการเอื้ออำนวย พร้อมทั้งอวยพรให้การเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะฯ ประสบความสำเร็จ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ