ผู้บริหารโรงพยาบาลประชาชน เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้บริหารโรงพยาบาลประชาชน เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 495 view

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอู๋ ชิวเสีย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาชนเขตฯ กว่างซีจ้วง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบหารือนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อแนะนำข้อมูลการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล รวมถึงหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

ในช่วงการพบหารือ รองผู้อำนวยการอู๋ฯ ได้แนะนำข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาล อาทิ ประวัติการก่อตั้ง การให้บริการด้านการแพทย์แก่ชาวจีน (กว่างซี) และชาวต่างชาติ การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การมีส่วนร่วมของทีมแพทย์และพยาบาลในกิจกรรมต่างๆ ของเขตฯ กว่างซีจ้วง และการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความชื่นชมการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาล และย้ำความพร้อมในการผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาลฯ กับหน่วยงานของไทย รวมถึงยังได้ฝากให้คณะผู้บริหารของโรงพยาบาล ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกชุมชนไทยในกว่างซี หากเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลด้วย

อนึ่ง โรงพยาบาลประชาชนเขตฯ กว่างซีจ้วง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1941 เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สุดที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสาธารณสุขเขตฯ กว่างซีจ้วง ปัจจุบัน มีบุคลากรรวม 6,200 คน มีเตียงรองรับผู้ป่วย 3,000 เตียง และเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การเรียนการสอน การวิจัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลยังเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ