ผู้บริหารโรงแรม 3 แห่งในเครือแมริออท เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้บริหารโรงแรม 3 แห่งในเครือแมริออท เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

23 พ.ย. 2564

23 view

                   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 นาง Stanley Yin กรรมการผู้จัดการใหญ่โรงแรมนาโลตัส พร้อมทีมผู้จัดการฝ่ายขายของโรงแรมแมริออท และโรงแรมเรเนซองส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Global Customer Appreciation Week ของโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงแรม ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวชื่นชมระบบการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง และให้ความเห็นว่า ธุรกิจโรงแรมฯ จะมีบทบาทสำคัญในความร่วมมือกันที่จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ