ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์กว่างซีเข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์กว่างซีเข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ย. 2566

| 561 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายฟู่ ฉี ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์กว่างซีและคณะอาจารย์ ได้เข้าพบหารือกับ น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย

ผู้อำนวยการฟู่ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทย อาทิ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ โดยในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีละกว่า 100 คน ปัจจุบัน ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้เริ่มฟื้นฟูความร่วมมือระหว่างกันแล้ว และในปี 2566 มีนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี คณะภาษาจีนธุรกิจ ที่วิทยาลัยฯ นครหนานหนิง จำนวน 24 คน และนักศึกษาจีนจากวิทยาลัยฯ จำนวน 35 คนก็ได้ไปศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย วิทยาลัยฯ หวังจะได้ขยายความร่วมมือในรูปแบบดังกล่าวกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น และขอรับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ กับประเทศไทย ขอขอบคุณและขอฝากให้ช่วยดูแลอาจารย์ไทย ซึ่งขณะนี้มี 2 ท่าน คือ อาจารย์วันชัยฯและอาจารย์เบญจมาศฯ และนักศึกษาไทย จำนวน 24 คนด้วย และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยอย่างเต็มที่ รวมทั้งจะอำนวยความสะดวกการตรวจลงตราให้นักศึกษาจีนของวิทยาลัยฯ ที่จะไปแลกเปลี่ยนการศึกษาที่ไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ