ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เมืองอู๋โจว เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เมืองอู๋โจว เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ส.ค. 2566

| 380 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายลู่ อี้กัง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองอู๋โจว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Wuzhou Jewel Festival และ Wuzhou Liupao Tea Culture and Art Festival ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ที่เมืองอู๋โจว เขตฯกว่างซีจ้วง

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการลู่ฯ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมการพัฒนาเมืองอู๋โจวในมิติต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมอุตสาหกรรมชาลิ่วเป่า การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนกลไกเมืองพี่เมืองน้องกับ จ. จันทบุรี ของประเทศไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อเมืองอู๋โจว เมื่อครั้งเดินทางเข้าร่วมงาน Wuzhou Jewel Festival ปี 2563 และเห็นว่าเมืองอู๋โจวมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการขนส่ง เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเมืองด้านตะวันออกของกว่างซีในการเชื่อมกับมณฑลกวางตุ้ง ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองอู๋โจวกับ จ. จันทบุรี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาของเยาวชน และจะพิจารณาเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Wuzhou Jewel Festival ด้วยดี หากกำหนดการเอื้ออำนวย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ