ผู้อำนวยการหน่วยบังคับการตรวจสอบและป้องกันชายแดนเขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้อำนวยการหน่วยบังคับการตรวจสอบและป้องกันชายแดนเขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 228 view

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 13 มกราคม 2566 นายถัง เวย ผู้อำนวยการหน่วยบังคับการตรวจสอบและป้องกันชายแดนเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้เข้าพบนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่ออวยพรในโอกาสเทศกาลตรุษจีน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจตรวจคนเข้าเมืองระหว่างกัน ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเป็นสะพานประสานงานเชื่อมโยงให้กับหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมืองของไทยต่อไป ทั้งนี้เพื่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการฟื้นฟูการท่องเที่ยวระหว่างกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ